Link | Komentuj (12)

Gdzie stał kiosk Juliusza Kalodonta? W której kamienicy na Próżnej mieściła się siedziba spółdzielni "Woreczek"? Gdzie atakował tytułowy Zły? Sprawdź na mapie lub śledź bohaterów powieści Leopolda Tyrmanda rozdział po rozdziale.


pokaż całą mapę


mapa

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7

epilog


© Leopold Tyrmand
"Zły", Warszawa 1955

© Paweł Kozdrowicz
pkozdrowicz@gmail.com

>>