część 4 | rozdział 4


Link | Komentuj (4)

[67] Proces w sprawie incydentu z Mechcińskim odbył się w gmachu SĄDÓW NA LESZNIE. Stosowanie tej przedwojennej nomenklatury na określenie tego miejsca spotykane bywa w Warszawie do dziś. W praktyce ówczesnym adresem sądu była Aleja Karola Świerczewskiego, dziś zaś Aleja Solidarności 127.

Marta i Kalodont zatrzymali się przed ogromnym gmachem na Lesznie. Masywny portal z ciosanych głazów uwieńczony był ciężkim nawisem z burego piaskowca, na którym klasycznie żłobione litery głosiły: „Sprawiedliwość ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”.


mapa

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7

epilog


© Leopold Tyrmand
"Zły", Warszawa 1955

© Paweł Kozdrowicz
pkozdrowicz@gmail.com