Akcja rozdziału toczy się w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Olimpia Szuwar przychodzi w odwiedziny do leżącego tam Halskiego.
Name:

Komentarze: