część 4 | rozdział 5


Link | Komentuj (0)

Akcja rozdziału toczy się w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Olimpia Szuwar przychodzi w odwiedziny do leżącego tam Halskiego.


mapa

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7

epilog


© Leopold Tyrmand
"Zły", Warszawa 1955

© Paweł Kozdrowicz
pkozdrowicz@gmail.com