część 7 | rozdział 7


Link | Komentuj (1)

Akcja rozdziału toczy się w mieszkaniu Olimpii Szuwar oraz w Komendzie Stołecznej MO.


mapa

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7

epilog


© Leopold Tyrmand
"Zły", Warszawa 1955

© Paweł Kozdrowicz
pkozdrowicz@gmail.com